ARKTA Vastuullisuusraportti 2021

8 LAADUKASTA RAKENTAMISTA Työmme lähtökohtana Arktalla on laadukas lopputulos. Rakennustoimintamme on RALA-laatusertifioitua ja betoniele- menttitehtaallamme mukaillaan ISO 9001 laatustandardia. Huolellinen työ laadun takana Meillä Arktalla toimintatapamme ja työmme tulos on laadukasta ja aikaa kestävää suunnittelusta käytönaikaan. Noudatamme hyvää rakennuttamis- ja urakointitapaa sekä lakisääteisiä ja alan sovittuja toimintatapoja. Huolehdimme tuottavuudesta luomalla työlle hyvät edellytykset ja poistamme ennakkoon työnteon esteet. Kehittä- mämme ja rakentamamme Arkta-kodit ovat ajan vaatimusten mukaisia, viihtyisiä, sijainniltaan sopivilla paikoilla ja pohjaratkai- suiltaan toimivia. Rakennamme kohteemme suunnitelmien mukaisesti ja ajallaan. Kaikki toteutuksemme dokumentoidaan. Kannamme vastuun tekemisestämme, ja hoidamme mahdolliset takuukorjaukset asiakaslähtöisesti viipymättä, huolella ja hyvällä kommunikaatiolla. Laatusertifiointi RALA-laatusertifikaatti Rakennustoimintamme on RALA-laatusertifioitua ja se perustuu yrityksen johtamisjärjestelmään, jota arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti. Rakentamisen Laatu RALA ry on puolueeton suomalaisen rakennetun ympäristön laatua ja vastuullisuutta sekä rakennusalan läpinäkyvyyttä edistävä asiantuntijaorganisaatio. RALA:n palvelut parantavat rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. Sertifikaatti on yhtiöillä: Arkta Rakennus Oy, Arkta Reponen Oy ja Arkta Rakennuskultti Oy. Tuotannon sertifikaatit Tuotannon sertifikaattimme ovat kolmannen osapuolen myöntämiä, ja niillä halutaan osoittaa toiminnan vastuullisuutta, luotettavuutta ja laadukkuutta. Arkta Laatuseinä Oy:llä on betonielementtituotan- nossa tuotannon sisäisen laadunvalvonnan CE-sertifikaatti sekä valmistettavien tuotteiden FI–varmennustodistus. Nämä ovat Kiwa Inspectan myöntämiä. Lisäksi tehtaalla toimitaan mukaillen ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän standardia. Vastuullisuustoimenpiteet 2022 Vuonna 2022 vastuullisuusohjelmamme tavoitteena on kerralla kuntoon ja virheetön luovutus, mikä toteutuukin jo suurilta osin. Takuu- ja vuosikorjaukset hoidetaan asiakaslähtöisesti. Niiden hoitamisen työn- ja vastuunjaossa luodaan aikaisempaa selvemmät periaatteet. Reklamaatioiden käsittelyyn liittyen tavoittelemme entistäkin nopeampaa reagointia. Vuoden 2022 aikana panostamme asiakastyytyväisyytemme kehittämiseen, aloittaen asiakastyytyväisyyden tutkimisen ja seurannan kehittämisestä. Kun tiedämme koko konsernin ja yhtiöiden tasolla asiakastyytyväisyyden nykytilan, voimme lähteä paremmin tekemään töitä sen eteen. Havainnekuva Vantaan Tikkurilaan rakennettavasta kolmen puukerrostalon muodostamasta As Oy Vantaan Huvikummusta.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQzMTI=