ARKTA Vastuullisuusraportti 2021

7 VASTUULLISUUSJOHTAMINEN Olemme laatineet vastuullisuusstrategian vuosille 2022-2025 ja se on osa liiketoimintastrategiaamme. Teemme hyvää elinympäristöä, viihtyisiä ja terveellisiä kohtaamispaikkoja Vastuullisuusstrategian myötä otamme päätöksenteossa ja toimin- nassa tasavertaisesti huomioon ympäristön, ihmiset ja talouden, jotta turvaamme nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kehitämme toimintaamme vastuullisemmaksi pitkäjänteisesti jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Rakentamiamme kohtaamispaikkoja ovat kodit, koulut, päiväkodit ja muut julkiset tilat sekä se ympäristö, missä nämä sijaitsevat. Vastuullisuusteemat Vastuullisuusstrategiamme koostuu kuudesta teemasta, jotka ovat vastuullisuustyömme kehityksen kärkenä. Näitä avataan lisää seuraavilla sivuilla. Vastuullisuusstrategian edistämiseksi olemme koonneet vastuul- lisuusohjelman. Ohjelman tavoitteisiin on valittu mukaan ne asiat, joilla on eniten vaikuttavuutta liiketoiminnassamme. Tavoitteiden edistämiseksi jokaiselle vuodelle asetetaan sekä yrityskohtaisia että konsernitasoisia toimenpiteitä. Vastuullisuusstrategian, -ohjelman ja toimenpiteiden toteuttamista edistetään ja seurataan vastuullisuus- ryhmässä, jossa on edustajat kaikilta konsernin yhtiöiltä. Vastuulli- suustavoitteet on määrä saavuttaa vuoteen 2025 mennessä. Vastuullisuusohjelman toimenpiteiden myötä saavutamme entistä paremman riskienhallinnan sekä vahvistamme kilpailukykyämme markkinassa, jossa vastuullisnäkökulmilla on yhä enemmän painoarvoa muun muassa tulevien lainsäädäntömuutosten ja kehittyvien asiakastarpeiden johdosta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Vastuullisuusstrategiaa luodessa, olemme peilanneet toimintaamme YK:n globaalin kestävän kehityksen ohjelmaan tavoitteisiin. Näistä olemme valinneet viisi osuvinta, joita vastuullisuustyömme edistää. Vastuullisuusteemamme 1. Laadukasta rakentamista 2. Läpinäkyvä hallintotapa ja hankinnat 3. Pidämme huolta toisistamme 4. Vastuullinen vuorovaikuttaja 5. Vähähiilinen rakentaminen 6. Ympäristövastuun edistäjä

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQzMTI=