ARKTA Vastuullisuusraportti 2021

9 Arktan eettinen käsikirja (Code of Conduct) on laadittu opastamaan jokaista arktalaista asemaan tai työsuhteen luonteeseen katsomatta. Siinä esitetään millaisia eettisiä ohjeita työssämme on noudatettava. LÄPINÄKYVÄ HALLINTOTAPA JA HANKINNAT Me Arktalla toimimme eettisten periaatteidemme mukaisesti edellyttäen sopimuskumppaneiltamme samaa. Rakennusalan konsernina tunnistamme toimialaan liittyvät riskit ja haluamme omalta osaltamme toimia entistä enemmän korruptiota vastaan ja lisätä toimintamme läpinäkyvyyttä. Eettiset periaatteet ohjaavat toimintaa Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä. Huolehdimme liiketoimintamme jatkuvuu- desta huolellisella riskienhallinnalla sekä yritys- että projektita- solla. Noudatamme Arktan hyvää hallintotapaa. Siinä määritetään ylimmän johdon ja hallitusten vastuut, sekä tehtävät, joilla organi- saatiota johdetaan ja valvotaan. Arkta on luotettava kumppani ja torjumme harmaata taloutta edistäen yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Olemme luoneet konsernille eettiset periaatteet ja edellytämme, että sopimuskumppanimme toimivat periaattei- demme mukaisesti. Emme osallistu korruptioon emmekä ota tai tarjoa lahjoja, matkoja tai muita etuja, joita ei voi pitää kohtuullisina ja tavanomaiseen vieraanvaraisuuteen kuuluvina, tai jotka voivat johtaa eturistiriitaan. Valitsemme kanssamme työskentelemään luotettavat, vastuulliset ja ammattitaitoiset yhteistyökumppanit. Selvitämme aina yhteistyö- kumppanien ja alihankkijoiden taustat. Vastuullisuustoimenpiteet 2022 Varmistaaksemme korruptionvastaisuutta ja lisätäksemme läpinä- kyvyyttä, laadimme vuoden 2022 aikana menettelyohjeen lahjojen, matkojen ja muiden etujen tarjoamiseen ja vastaanottamiseen. Huomioimme tilaajavastuulain vaatimukset kaikissa aliurakkasopi- muksissamme, sekä laadimme sopimusedellytyksistä konserniin yhtenevän tarkistuslistan koskien asiakkaita, yhteistyökumppaneita sekä hankintoja. Tulemme laatimaan käyttöömme myös aiempaa täsmällisemmät ketjutuskiellot ja –ehdot. Lisäksi vuonna 2022 määritämme riskien- hallintapolitiikan sekä sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet. Työntekijät Arkta Kultti Oy:n saneeraamassa ja laajentamassa Vaasan Sähkö Areena- jäähallissa.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQzMTI=