ARKTA Vastuullisuusraportti 2021

13 VASTUULLINEN VUOROVAIKUTTAJA Vastuullinen vuorovaikuttaja tarkoittaa meille Arktalle sitä, että vaikutamme lähiyhteisöihimme ja sidosryhmiimme aktiivisen yhteistyön ja avoimen viestinnän kautta. Sidosryhmäyhteistyö Yhteistyöstä hyötyvät monet eri tahot. Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Olemme aktiivisesti mukana yhteiskunnan kehittämisessä, vastuul- lisempien ja kustannustehokkaampien ratkaisujen etsimisessä sekä rakennusalan toimintatapojen kehittämisessä järjestötyön (EK, Rakennusteollisuus Ry, Perheyrittäjien liitto), tutkimushankkeiden sekä erilaisten julkisten ja yksityisten yhteistyöfoorumien kautta. Arvostamme ja hyödynnämme saatua palautetta sekä kertyneitä kokemuksia. Meillä Arktalla pyritään viestimään asioista aina avoimesti, totuudenmukaisesti ja ajallaan. Panostamme vuorovaikutukseen mahdollistamalla erilaisia kohtaamisia ja keskusteluita sekä tiedot- tamalla omasta toiminnastamme aktiivisesti. Lisäksi meillä on kannustava ja salliva uuden kokeilemisen ja kehittämisen kulttuuri. Olemme aina avoimia uuden oppimiselle ja toimintatapojen kehittä- miselle. Arkta-konsernissa haluamme olla aktiivisesti mukana tukemassa urheilua, nuorisoa ja kulttuuria. Viestimme sponsoroinnin avulla arvojamme ja tuomme esille yrityskuvaamme vastuullisena yhteis- kunnallisena toimijana. Merkittävä osa on monivuotisia sopimuksia, jotta tuemme toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua. Oppilaitosyhteistyö ja työharjoittelu Oppilaitosyhteistyö on ollut aina osa Arktan toimintaa. Sen kautta välitämme tietoa alasta opiskelijoille sekä viestimme tulevaisuuden ammatillisista tarpeistamme oppilaitoksille. Käymme oppilaitoksissa luennoimassa asioista, joista meillä on erityistä osaamista, kuten puukerrostalorakentamisesta. Osallistumme tutkimushankkeisiin, ja olemme paikalla messutapahtumissa, joissa opiskelijat voivat tulla keskustelemaan kanssamme. Lisäksi annamme oppilaille todellisia hankkeita projektitöihin. Viimeisin projektityö on ollut Lean-projekti, eli tuotannon virtauttaminen. Meillä Arktalla on vuosittain myös työharjoittelijoita. Työharjoitte- lussa opiskelijaa perehdytetään ja opastetaan käytännön työhön. Harjoittelun aikana annetaan myös vastuuta. Seuraavalla sivulla on kerrottu case-esimerkki oppilaitosyhteistyöstämme. Vastuullisuustoimenpiteet 2022 Vuoden 2022 yhtenä toimenpiteenä teemme töitä konsernin yhtiöiden välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen ja oppien jakamiseen. Vuonna 2021 kartoitimme henkilöstön osaamistarpeet minkä tuloksia hyödynnämme vuoden 2022 osaamisen kehitys- suunnittelussa. Lisäksi käynnistämme konsernin välisiä työryhmiä kuten vastuullisuusryhmän toiminnan. Tavoittelemme selkeää ja suunnitelmallista ulkoista viestintää. Siihen tarkoitukseen luomme viestintäsuunnitelman vuoden 2022 aikana. Lisäksi suunnittelemme, kuinka luomme oppilaitosyhteis- työhömme systemaattisuutta ja tavoitteellisuutta.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQzMTI=