ARKTA Vastuullisuusraportti 2021

11 PIDÄMME HUOLTA TOISISTAMME Me Arktalla rakennamme yhdessä hyvää, kun toimimme vastuul- lisesti yhteisten arvojen, periaatteiden ja ohjeiden pohjalta. Huolehdimme, että rakennettavat kohtaamispaikat ovat turvallisia ja terveellisiä rakentaa, ylläpitää ja käyttää. Kannamme yhdessä vastuuta omasta ja toistemme työturvallisuudesta ja työhyvin- voinnista. Turvallisuus Rakennusala on tilastollisesti yksi Suomen vaarallisimmista toimialoista. Siksi työturvallisuus on Arktalla aina keskiössä niin työmailla kuin hallitusten kokouksissa. Seuraamme ja kehitämme turvallisuuskäytäntöjämme johdonmukaisesti. Arktalla seuraamme TR-mittauksilla työmaiden olosuhteita ja suojavarusteiden käyttöä turvallisuusnäkökulmasta. Vuonna 2021 rakentamisen TR-mittausten tavoitetaso oli 94 % ja putoamissuojien osalta 100 %. Pääsimme TR-mittausten tavoitteeseen kaikkien paitsi yhden yhtiön osalta (ks. taulukko turvallisuuslukuja), mutta putoamissuojien tavoitteeseen emme aivan yltäneet (keskiarvo 96 %). Arkta Laatuseinä Oy:n betonielementtitehtaalla arvioidaan työympäristöä sekä työntekijöiden työtapojen turvallisuutta Elmeri+ -menetelmällä. Vuoden 2021 Elmeri + -mittauksen tulos oli 89,5. eli lähes 90 % tarkistettavista asioista oli kunnossa. Arktalla seurataan tapaturmataajuutta yhtiötasolla. Tapatur- mataajuudella tarkoitetaan sattuneiden tapaturmien määrää suhteutettuna työtunteihin. Lisäksi raportoimme läheltä piti -tilanteet, jotta pystyisimme ennaltaehkäisemään mahdolliset tapaturmaan johtavat tilanteet. Vuonna 2021 oli yhteensä 18 läheltä piti -tilannetta. Työturvallisuuden tavoitteemme Arktalla on välttää tapaturmat ja siten päästä joka päivä töistä terveenä kotiin ja aikanaan myös eläkkeelle. Työhyvinvointi Työhyvinvointi on oleellista työssä viihtymisen, jaksamisen ja siten myös tuottavuuden kannalta. Se on monen eri tekijän summa. Siitä huolehtiminen on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla. Siksi työhyvinvoinnin seuraamisessa ja kehittämisessä tehdään monenlaista yhteistyötä. Käymme säännöllisesti keskusteluita työntekijöidemme kanssa ja teemme tiivistä yhteistyötä HR-kump- panimme, työterveyshuollon, työeläkeyhtiön sekä vakuutusyh- tiömme kanssa. Kaksi Arktan neljästä arvosta kytkeytyy vahvasti työhyvinvointiin: osaamisen arvostaminen ja yhdessä tekeminen. Näistä jälkimmäi- sestä on johdettu myös sloganimme “yhdessä hyvää rakentamassa”. On siis sanomattakin selvää, että työhyvinvoinnista halutaan huolehtia. Tarjoamme kaikille työntekijöillemme tavanomaista kattavamman vakuutussuojan eli vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Sen vaikutukset ovat olleet myönteisiä työkykyyn, sillä ihmiset pääsevät helposti ja nopeasti hoidon piiriin myös vapaa-ajalla sattuneista tapaturmista. Lisäksi tuemme työntekijöiden vapaa-ajan aktiivi- suutta tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriedun. Turvallisuuslukuja Konsernin henkilöstö sukupuolittain 16 % 84 % He kilöstö sukupuolittain Naiset Miehet Tapaturma- taajuus TR-tulos (%) TR-tulos, putoamis- suojat (%) Läheltä piti -tilanteet Arkta Rakennus Oy 16,2 96,11 98,8 8 Arkta Reponen Oy 33,9 97,1 99,0 3 Arkta Kultti Oy 29,5 91,8 92,1 0 Arkta Rakennuskultti Oy 15,4 95,4 95,7 5 Arkta Laatuseinä Oy 57,9 - - 2

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQzMTI=