ARKTA Vastuullisuusraportti 2021

3 TIIVISTELMÄ ry:n sertifioimaa toimintaa. RALA-sertifikaatti on rakennusyhtiöillä Arkta Rakennus Oy, Arkta Reponen Oy ja Arkta Rakennuskultti Oy. Arkta Kultti Oy:n toiminta mukailee sertifikaatin vaatimuksia. Arkta Laatuseinä Oy:llä on betonielementtituotannossa Kiwa Inspectan myöntämät tuotannon sisäisen laadunvalvonnan CE-sertifikaatti sekä valmistettavien tuotteiden FI-varmennustodistus. Tehtaalla toimitaan mukaillen ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän standardia. Sosiaalinen vastuu Pidämme huolta toisistamme Raportoimme vastuullisuusraportissa ensimmäistä kertaa julkisesti turvallisuuden tunnuslukuja. Näitä ovat läheltä piti -tilanteiden määrät, tapaturmataajuus sekä TR-mittausten ja putoamissuojien tavoitetasot ja toteumat. Laadimme Arktan hyvän henkilöstöhallin- totavan sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Otimme käyttöön Työeläkeyhtiö Elon työyhteisömittarin, jonka vastauspro- sentti oli 66,7 % ja kokonaiskeskiarvo oli 3,79/5. Vastuullinen vuorovaikuttaja Vaikutamme lähiyhteisöihimme ja sidosryhmiimme aktiivisen yhteistyön ja avoimen viestinnän kautta. Teemme yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa ja olemme aktiivisia oppilaitosyhteis- työssä. Ympäristövastuu Vähähiilinen rakentaminen Kehitämme ja otamme käyttöön jatkuvasti ekologisia, energiate- hokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja, jolloin rakentamamme kohteet Arktan vastuullisuustyö Arkta-konsernissa on luotu vastuullisuusstrategia vuosille 2022-2025, mikä on linjassa konsernin liiketoimintastrategian kanssa. Vastuullisuusstrategialla Arkta tavoittelee parempaa riskienhallintaa sekä kilpailukyvyn vahvistamista markkinoilla, mihin vastuullisuusnäkökulmilla on evenevässä määrin painoarvoa. Vastuullisuusstrategian myötä otamme päätöksenteossa ja toimin- nassa tasavertaisesti huomioon ympäristön, ihmiset ja talouden, jotta turvaamme nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti vastuul- lisemmaksi jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Vastuullisuusstrategia koostuu kuudesta teemasta, jotka ovat vastuullisuustyömme kehityksen kärkenä. Vuoden 2021 Arktan ensimmäisessä vastuullisuusraportissa avataan, mitä vastuullisuus Arktassa tarkoittaa, miten jo nyt toimimme vastuullisesti ja mitä kehitystavoitteita asetimme strategiakaudelle 2022-2025. Hyvä hallintotapa Läpinäkyvä hallintotapa ja hankinnat Arktalla toimitaan eettisen käsikirjan periaatteiden mukaisesti edellyttäen sopimuskumppaneilta samaa. Noudatamme Arktan hyvää hallintotapaa. Siinä määritetään ylimmän johdon ja hallitusten vastuut, sekä tehtävät, joilla organisaatiota johdetaan ja valvotaan. Keskiössä on harmaan talouden torjuminen ja liiketoi- minnan riskien sekä talouden huolellinen hallinta. Laadukasta rakentamista Rakennustoiminnassamme noudatetaan Rakentamisen Laatu edistävät ympäristön hyvinvointia sekä ihmisten terveellistä elämää. Vuonna 2021 valmistui ja oli rakenteilla yhteensä 37 asuinrakennusta, joista on 16 puukerrostaloa, 13 A-energialuokan rakennusta, 4 kerrostaloa, joiden lämmitysmuoto on maalämpö, sekä 18 kerrostaloa, joihin tulee aurinkosähkö. Asetimme tavoitteen puolittaa oman toimintamme ja itse valmistamien omaperusteisten hankkeidemme hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2020 verrattuna. Ympäristövastuun edistäjä Vuonna 2021 valmistui Arktan ensimmäinen LEED Gold -ympäris- tösertifioitu kerrostalo Helsingin Jätkäsaareen. Rakennamme Tuusulaan päiväkotia, jolle haetaan Joutsenmerkkiä, ja Helsingin Kuninkaantammeen koulua ja päiväkotia, joille haetaan RTS-ym- päristösertifikaattia. Työskentelemme yhdessä sidosryhmiemme kanssa uusien ratkaisujen eteen tukeaksemme luonnon monimuo- toisuutta eli biodiversiteettiä.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQzMTI=