ARKTA Vastuullisuusraportti 2021

16 YMPÄRISTÖVASTUUN EDISTÄJÄ Perheyhtiönä Arktan toimintaa on koko yli sen 30-vuotisen historian leimannut pitkäjänteisyys ja vastuullisuus. Haluamme toimia jatkossakin ympäristövastuun edistäjänä. Rakennamme vastuullisesti Arktan asuntokohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavien materiaalien, työtapojen ja järjestelmien käyttöä. Tämä tarkoittaa terveellisempää kotia, kestäviä ja usein kotimaisia materiaaleja sekä pienempää hiilijalanjälkeä. Edistämme elinkaariajattelua kiinteistöjen suunnittelussa. Kehitämme kiertotalouden huomiointia toiminnassamme ja etsimme uusia ratkaisuja esimerkiksi materiaalihukan pienentä- miseen ja materiaalien uudelleenkäyttöön. Suunnittelemme kohtaa- mispaikkoja, joiden tilat ja palvelut täyttävät myös tulevaisuuden tarpeet esimerkiksi muuntojoustavuudella ja huollettavuudella. Biodiversiteetin huomioiminen Huomioimme luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin hankkeissamme ja työskentelemme yhdessä sidosryhmiemme kanssa uusien ratkaisujen eteen. Yhtenä esimerkkinä on Arktan jo toinen hanke, joka on osa Helsingin yliopiston tutkimus- ryhmän viherkattojen ja viherseinien tutkimusohjelmaa. Helsingin Vuosaareen on suunnitteilla asuintaloja (350 asukkaalle), joihin luodaan uudenlaisia viherkattorakenteita rakennusten kattopin- noille ja parvekkeille. Kohteen luontoarvot on laajasti kartoitettu, ja tavoitteena on säilyttää ne rakentamisesta huolimatta. Alkupe- räistä kasvillisuutta halutaan siirtää osaksi tulevaa rakentamista ja kattopuutarhoja. Rakennusten ympäristösertifikaatit Ympäristösertifikaatti on kolmannen osapuolen myöntämä osoitus rakennuksen ympäristöystävällisestä suunnittelusta, rakentami- sesta ja ylläpidosta. Vuonna 2021 Arktalta valmistui ensimmäinen ympäristösertifioitu asuinkerrostalo, jonka suunnittelimme ja rakensimme ammattimaiselle kiinteistöomistajalle. LEED -ympäris- tösertifioidusta rakennuksesta ja hankkeesta kerrotaan lisää sivulla 10. Lisäksi kaksi ympäristösertifioitavaa kohdetta on rakenteilla. Tuusulaan rakennetaan päiväkotia, jolle haetaan Joutsenmerkkiä (katso sivu 16) ja Helsingin Kuninkaantammeen rakennetaan koulua ja päiväkotia, joille haetaan Rakennustieto Oy:n kehittämää RTS-ympäristösertifikaattia. Vastuullisuustoimenpiteet 2022 Vastuullisuusstrategiassamme olemme asettaneet tavoitteeksi 70 % kierrätysasteen vuoden 2025 loppuun mennessä. Jotta pääsemme tavoitteeseemme, tulemme vuonna 2022 käynnistämään konsernin jätehuollon yhtenäistämisen sisältäen jäteraportoinnin, lajittelun, sekä kierrätysasteen tavoitetasosta viestimisen. Pyrimme tehostamaan rakennusmateriaalien hukan pienentämistä ja suunnittelemme tähän yrityskohtaiset keinot. Lisäksi seuraamme aktiivisemmin betonielementtituotannossa (Laatuseinä) ympäristö- luvan mukaisia mittareita, jotta löytäisimme uusia mahdollisuuksia toimintamme ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Havainnekuva Helsingin Vuosaareen suunnitteilla olevista taloista.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQzMTI=